Conference contributions 2013

Conference contributions with full-text

 1. Čejková J., Gorný D., Haufová P., Štěpánek F. “Artificial spores” – hybrid alginate microcapsules with encapsulated yeast cells. In Proceedings of the Twelfth European Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems. ISBN nebo ISSN: 978-0-262-31709-2, 2013, pp. 818-823.
 2. Čejková J., Novák M., Hanczyc M., Štěpánek F. Chemotaxe kapek dekanolu v gradientu soli. In 60. konference chemického a procesního inženýrství. ISBN nebo ISSN: 978-80-02-02500-9, 2013, pp. “0114-1”-“0114-5”.
 3. Haufová P., Ullrich M., Hanuš J., Štěpánek F. Fluorescent magneto-responsive silica-alginate microparticles for controlled delivery. In Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. ISBN nebo ISSN: 978-80-89475-09-4, 2013, pp. 1152?1158.
 4. Haufová P., Sládek V., Štěpánek F. Fluorescent magneto-responsive silica-alginate microcapsules for controlled delivery. In PARTEC 2013 International Congress on Particle Technology. ISBN nebo ISSN: 978-3-00-040578-5, 2013, pp. “182-1”-“182-5”.
 5. Schöngut M., Smrčka D., Gregor T., Štěpánek F. Experimental investigation of reactive granulation. In Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. ISBN nebo ISSN: 978-80-89475-09-4, 2013, pp. 1167-1174.
 6. Schöngut M., Smrčka D., Štěpánek F. Experimental investigation of particle microstructure and reaction kinetics during reactive granulation. In PARTEC 2013 International Congress on Particle Technology. ISBN nebo ISSN: 978-3-00-040578-5, 2013, pp. “236-1”-“236-4”.
 7. Tokárová V., Pittermannová A., Král V., Řezáčová P., Štěpánek F. Investigation of specific particle adhesion with biological substrates. In PARTEC 2013 International Congress on Particle Technology. ISBN nebo ISSN: 978-3-00-040578-5, 2013, pp. “089-1”-“089-4”.
 8. Ullrich M., Haufová P., Hanuš J., Štěpánek F. Remote control of reaction and diffusion processes inside microparticles. In Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. ISBN nebo ISSN: 978-80-89475-09-4, 2013, pp. 1056-1062.

Other conference contributions

 1. Sarvašová N.,   Štěpánek F. Hollow Stimuli-Responsive Magnetic Silica Microparticles for Controlled Release and MRI Imaging, AICHE 2013, San Francisco, CA, USA
 2. Gorný D., Štěpánek F. Tisk mikročástic alginátu vápenatého s lipozomy a magnetickými nanočásticemi, CHISA 2013, Srní na Šumavě, Czech Republic
 3. Ullrich M., Haufová P., Štěpánek F. Dálkové řízení enzymatické reakce uvnitř mikročástic pomocí vysokofrekvenčního magnetického pole, CHISA 2013, Srní na Šumavě, Czech Republic
 4. Čejková J., Novák M., Hanczyc M., Štěpánek F. Chemotaxe kapek dekanolu v gradientu soli, CHISA 2013, Srní na Šumavě, Czech Republic
 5. Šoltys M., Kovačík P., Štěpánek F. Příprava povrchově modifikovaných dutých magnetických křemičitých nanočástic, CHISA 2013, Srní na Šumavě, Czech Republic
 6. Novák M., Čejková J., Štěpánek F. Výzkum termoresponsivní nebiologické chemotaxe, CHISA 2013, Srní na Šumavě, Czech Republic
 7. Janská P., Čejková J., Štěpánek F.  “Yeastosomy” – hybridní nosiče aktivních látek, CHISA 2013, Srní na Šumavě, Czech Republic
 8. Majerská M., Tokárová V., Pittermannová A., Král V., Sarvašová N., Poncová K., Štěpánek F. Biological targeting of chemical robots in 2-D and 3-D perfusion systems, Functional Annalysis & Screening Technologies Congress, Le Meridien Cambridge-MIT, Cambridge, MA, USA
 9. Punčochová K., Štěpánek F., Beránek J., Dumicic A. Dissolution enhancement of poorly soluble drugs, Preclinical Form & Formulation for Drug Discovery, Waterville Valley Resort, Waterville Valley, NH, USA
 10. Punčochová K., Štěpánek F., Herg J. Poorly soluble api-polymeric carrier interactions in spray dried powder, UK-China International Particle Technology Forum IV,  Shanghai, China
 11. Majerová D., Bartáková M.,  Hofmanová D., Rysl T., Štěpánek F., Zámostný P. Optimizing the properties of blend for hard gelatin capsules filling by incorporating roller compaction in manufacturing process,  6th International Granulation Workshop, Sheffield, UK
 12. Šoltys M., Kovačík P., Štěpánek F. Synthesis and Characterization of Surface Modified Magnetic Hollow Silica Nanospheres, Chemie je život, Brno
 13. Haufová P., Sládek V., Štěpánek F. Fluorescent magneto-responsive silica-alginate microcapsules for controlled delivery, Partec 2013, Norimberg, Germany
 14. Haufová P., Ullrich M., Hanuš J., Štěpánek F. Fluorescent magneto-responsive silica-alginate microcapsules for controlled delivery, SSCHE 2013, Tatranské Matliare, Slovakia
 15. Šoltys M., Kovačík P., Štěpánek F. Synthesis of surface modified magnetic hollow silica nanospheres, SSCHE 2013, Tatranské Matliare, Slovakia
 16. Čejková J., Gorný D., Haufová P., Štěpánek F. “Artificial spores” – hybrid alginate microcapsules with encapsulated yeast cells, 12th European Conference on Artificial Life,  Taormina, Italy
 17. Tokárová V., Pittermannová A., Král V., Štěpánek F. Particle Targeting Using Antigen-Antibody Interaction for Pharmaceutical Application, AICHE 2013, San Francisco, CA, USA
 18. Tokárová V., ; Pittermannová A., Král V., Řezáčová P., Štěpánek F. Feasibility and constraints of particle targeting using antigen-antibody interaction, E-MRS, Strasbourg, France
 19. Kašpar O., Tokárová V., Štěpánek F.  Immobilization of laccase in chitosan matrix by spray drying, Partec 2013, Norimberg, Germany
 20. Ullrich M., Haufová P., Singh M., Kašpar O., Hanuš J., Štěrbák M., Štěpánek F. Remote control of reaction-diffusion processes in compartmentalized microparticles, E-MRS, Strasbourg, France
 21. Kašpar O., Tokárová V., Oka S., Ramachandran R., Štěpánek F. Determination of Structure, Porosity and API Distribution in Granules By the Computed Micro-Tomography, AICHE 2013, San Francisco, CA, USA
 22. Kašpar O., Štěpánek F. Immobilization of Enzymes By Spray-Drying Method in Core-Shell Structured Chitosan Carriers Cross-Linked By Novel “in-Situ” Method, AICHE 2013, San Francisco, CA, USA
 23. Schöngut M., Smrčka D., Štěpánek F.  Investigation of rate-limiting steps during granulation with chemically reactive binder, 6 th International Granulation Workshop, Sheffield, UK
 24. Smrčka D., Schöngut M., Štěpánek F. Use of reactive wetting as a tool for real-time monitoring of binder distribution during granulation, 6 th International Granulation Workshop, Sheffield, UK
 25. Smrčka D., Schöngut M., Štěpánek F. Effect of particle size and liquid-to-solid ratio on reactive granulation of sodium carbonate with dodecyl-benzensulfonic acid, AICHE 2013, San Francisco, CA, USA
 26. Majerová D., Štěpánek F., Zámostný P., Rysl T., Kulaviak L. Optimizing the Properties of Blend for Hard Gelatin Capsules Filling by Incorporating Roller Compaction in Manufacturing Process,  AAPS Annual Meeting and Exposition 2013, San Antonio, TX, USA
 27. Kovačík P., Štěpánek F. Radiofrequency field as a trigger mechanism for controlled release from microsized composite hollow silica spheres, SSCHE 2013, Tatranské Matliare, Slovakia
 28. Ullrich M., Haufová P., Singh M., Štěpánek F. Radiofrequency triggered enzymatic reaction inside hydrogel microparticles,  12th European Conference on Artificial Life, Taormina, Italy
 29. Vidlářová L., Kolaja V., Ulbrich P., Štěpánek F. Zbytovská Jarmila Preparation and characterization of lipidnanoparticles containing skin barrier repairing agents, 3rd Conference Innovation in Drug Delivery: Advances in Local Drug Delivery, Pisa, Italy
 30. Kovačík P., Šoltys M., Štěpánek F. Core-Shell Structured Composite Microparticles With Ability to Store a Chemical Payload and Release a Defined Quantity “On Demand”, AICHE 2013, San Francisco, CA, USA
 31. Kovačík P., Šoltys M., Štěpánek F. Core-shell Structured Composite Silica Micro- and Nanoparticles with Ability Release a Defined Quantity “on Demand”, Nanomaterials Crimea, Sevastopol, Ukraine
 32. Kovačík P., Štěpánek F. Remote control of diffusion from magnetic hollow silica microparticles, ECCCE, Hague, The Netherlands